Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Ανακοινώσεις

Ενημερωτικό Δελτίο προς τους διδάσκοντες

Το ΠΣ της ΜΟΔΙΠ έχει ενημερωθεί με τις αναθέσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2017-2018.

Παρακαλούμε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων που σας αφορούν και σε περίπτωση λάθους να μας ενημερώσετε με e-mail στο modip@teicm.gr προκειμένου να το διορθώσουμε.

Αν υπάρχει λάθος ανάθεση επισημάνετε το μάθημα, τις ώρες και αν είστε υπεύθυνος για το μάθημα.

Σε περίπτωση εξέλιξης παρακαλούμε να επισημάνετε την/τις ημερομηνία/ες αλλαγής βαθμίδας/ων.

Τέλος, ενημερώσετε άμεσα τα απογραφικά σας δελτία (μαθημάτων και διδάσκοντα) καθώς το ΠΣ θα κλείσει στις 30 Νοεμβρίου.

Ευχαριστούμε

 

Πρόσκληση για απασχόληση

 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. προσκαλεί φοιτητές που ενδιαφέρονται να εργαστούν στο γραφείο της παρέχοντας υποστηρικτικό έργο να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία του ΕΛΚΕ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παρεχόμενο έργο και αίτηση πρόσληψης μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους που ακολουθούν:

 

Πρόσκληση

Αίτηση

 

Έγκριση Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Με το ΦΕΚ 1763/τ. Β'/17-5-2018 θεσμοθετήθηκε πλέον το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας καθώς και η λειτουργία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας έτσι όπως αυτά εγκρίθηκαν με  την υπ' αριθμ. 156/17/26.4.2018 απόφαση της Συγκλήτου.

 

 

Έκθεση Αυτοαξιολόγησης ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 2014

Αναρτήθηκε η Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2014. Μπορείτε να την κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Συμμετοχή της ΜΟΔΙΠ στη Διημερίδα Κουλτούρα Ποιότητας στα Ελληνικά ΑΕΙ

Το γραφείο της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε στη διημερίδα Διασφάλισης της Ποιότητας: "Κουλτούρα Ποιότητας στα Ελληνικά ΑΕΙ" που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 7-8 Νοεμβρίου 2013. Κατά τη διάρκεια σου συνεδρίου, έγινε η παρουσίαση της εργασίας "Αναπτύσσοντας προσαρμοστικά Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας : η περίπτωση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας".

Δελτίο τύπου: Αξιολόγηση Ποιότητας Λοιπών Υπηρεσιών

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτιώσεως και αναβάθμισης των υπηρεσιών του Ιδρύματος, το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας προχωρά σε δράσεις αξιολόγησης του.

Προς την κατεύθυνση αυτή διεξήχθη έρευνα των εκπαιδευτικών, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών του ΤΕΙ κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2013 από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος (http://modip.teiser.gr). Το ερωτηματολόγιο ήταν διαθέσιμο για ηλεκτρονική συμπλήρωση από τον ιστότοπο του ΤΕΙ (http://www.teiser.gr) και η πρόσβαση ήταν ελεύθερη για όλους τους ενεργούς σπουδαστές του Ιδρύματος. Συνολικά συμμετείχαν στην αξιολόγηση 500 σπουδαστές από όλα τα Τμήματα.

Στο τέλος της έρευνας έγινε κλήρωση με τη συμμετοχή όλων των φοιτητών, κατά την οποία ο φοιτητής του Τμήματος Μηχανολογίας Συμίνης Νικόλαος έλαβε ως δώρο ένα laptop. Η παράδοση του δώρου έγινε την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013, στην αίθουσα Συμβουλίου του ΤΕΙ από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Δημήτριο Πασχαλούδη, παρουσία του Αναπληρωτή Προέδρου Αναστασίου Μωϋσιάδη και της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Το laptop ήταν μια ευγενική προσφορά της επιχείρησης COPY CENTER – Γκιουζέλης Αθανάσιος.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα από την επιστημονική υπεύθυνο της έρευνας, Επικ. Καθηγήτρια Βασιλική Βράνα.

Συμμετοχή της ΜΟΔΙΠ στο Συνέδριο: "Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές πρακτικές"

Το γραφείο της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΤΕΙ Σερρών συμμετείχε στο Συνέδριο: "Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές πρακτικές" που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 20-21 Σεπτεμβρίου 2012. Κατά τη διάρκεια σου συνεδρίου, έγινε η παρουσίαση της εργασίας "Το Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του ΤΕΙ Σερρών".

Πραγματοποίηση Ημερίδας ΜΟΔΙΠ

Την Πέμπτη, 31/5/2012 και ώρα 11:30 - 14:00 η ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Σερρών πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα "Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Απολογισμός από τη Χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Σερρών".

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Τελετών του ΤΕΙ Σερρών με τη συμμετοχή πάνω από 250 καθηγητών, φοιτητών και μελών ΜΟ.ΔΙ.Π. άλλων ιδρυμάτων. Πέραν της παρουσίασης του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών, συζητήθηκαν ενδιαφέροντα θέματα και προτάσεις πάνω σε απορίες φοιτητών, καθώς και τεχνικά θέματα και εμπειρίες μεταξύ των ομάδων ΜΟ.ΔΙ.Π.

 

Παρακάτω θα βρείτε τις παρουσιάσεις των κεντρικών ομιλητών της Ημερίδας:

Συντονισμός Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟ.ΔΙ.Π. - Α.ΔΙ.Π.
Δρ. Νικόλαος Γεωργιάδης, Εκπρόσωπος Α.ΔΙ.Π.

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών: Υποστήριξη Σύνταξης Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης σύμφωνα με τα Υποδείγματα της Α.ΔΙ.Π.
Δρ. Στυλιανός Δημητρίου, Μέλος γραφείου ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών: Υποστήριξη Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου και Λοιπών Υπηρεσιών
Βασίλειος Καλαϊτζής, Μέλος γραφείου ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών

Αξιολόγηση Ποιότητας Λοιπών Υπηρεσιών: Μελέτη Περίπτωσης της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Σερρών
Δρ. Βασιλική Βράνα, Επιστημονική Συνεργάτης ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών

 

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα ενημερωτικά έντυπα της Ημερίδας από εδώ:

Ενημερωτικό έντυπο ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών
Τρίπτυχο έντυπο μεγέθους Α4 - Σχεδιασμός: Γραφείο ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών

Ενημερωτικό έντυπο Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών
Τρίπτυχο έντυπο μεγέθους Α4 - Σχεδιασμός: Γραφείο ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών

Ενημερωτικό έντυπο παραγόμενου έργου γραφείου ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών
Έντυπο μεγέθους Α4 - Σχεδιασμός: Γραφείο ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών

Αφίσα Ημερίδας ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών
Αφίσα μεγέθους 50x70cm - Σχεδιασμός: Γραφείο ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών

 

Φωτογραφικό υλικό Ημερίδας:

Κεντρικοί ομιλητές Ημερίδας Ομάδες ΜΟΔΙΠ

Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στην έκδοση 5.5

Το Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας έχει αναβαθμισθεί στην έκδοση 5.5. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου καθώς και κάποιες επιπλέον προβολές.

Διάθεση της 5ης έκδοσης του Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

Η 5η έκδοση του Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας είναι από σήμερα διαθέσιμη στο προσωπικό του ΤΕΙ. Στη νέα έκδοση περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού έργου για το Χειμερινό εξάμηνο, καθώς και πολλές νέες λειτουργίες και αισθητικές παρεμβάσεις.

Ενημερωτική συνάντηση με μέλη της πράξης ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Σερρών

Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση με τα μέλη της πράξης ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Σερρών, στις 7 Νοεμβρίου 2011, στο χώρο του ΤΕΙ Σερρών. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παρουσίαση του Πληροφοριακού Συστήματος που έχει αναπτύξει το γραφείο της ΜΟΔΙΠ και η γνωριμία με τους εταίρους το έργου.

Συμμετοχή της ΜΟΔΙΠ στο συνέδριο "Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Η πορεία και ο προοπτικές"

Το γραφείο της ΜΟΔΙΠ συμμετείχε στο συνέδριο "Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Η πορεία και ο προοπτικές", το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου, 2011. Το περιεχόμενο των εργασιών του συνεδρίου αφορούσε ζητήματα που αφορούν τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, προβλήματα και προοπτικές.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, έγινε παρουσίαση της εργασίας "Η Ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση: H περίπτωση του ΤΕΙ Σερρών".

Συμμετοχή μελών της ΜΟΔΙΠ στην Τεχνική Συνάντηση ΜΟΔΙΠ-ΑΔΙΠ

Μέλη του γραφείου της ΜΟΔΙΠ συμμετείχαν στην Τεχνική Συνάντηση ΜΟΔΙΠ-ΑΔΙΠ που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011, στα γραφεία της ΑΔΙΠ στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της τεχνικής συνάντησης συζητήθηκαν λεπτομέρειες αναφορικά με την υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος και έγινε ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε Πανεπιστήμια και ΑΔΙΠ.

Επιπλέον, η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Σερρών έκανε μία παρουσίαση της αρχικής έκδοσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματός της.

Κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Αναρτήθηκε στο site της Δι@ύγειας η κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γραφείου της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Σερρών. Η σχετική απόφαση βρίσκεται εδώ.

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Λογισμικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για το Γραφείο της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Σερρών

Από το γραφείο της ΜΟΔΙΠ προκηρύσσεται πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 3 Μαΐου 2011.

Συμμετοχή μελών της ΜΟΔΙΠ στην ενημερωτική συνάντηση ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ

Μέλη του γραφείου της ΜΟΔΙΠ συμμετείχαν στην ενημερωτική συνάντηση ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Κεντρικής Μακεδονίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης την Πέμπτη 27 και Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα αναφορικά με τη σημασία των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση για τη χρήση πληροφοριακού συστήματος για την οικονομική διαχείριση των ανωτέρω συστημάτων.