Διασφάλιση Ποιότητας

 • Διδακτικού έργου
 • Ερευνητικού έργου
 • Προγραμμάτων σπουδών

Διαδικασίες Πιστοποίησης - Προπαρασκευαστικές Συναντήσεις

Συναντήσεις εργασίας

Κατά την διαδικασία προετοιμασίας της επίσκεψης της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης/πιστοποίησης της ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΚΜ πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτων προπαρασκευαστικές συναντήσεις της ΜΟΔΙΠ με στόχο  την ενημέρωση

 

 • Πέμπτη. 31-11-2018 Διευρυμένη συνάντηση ΜΟΔΙΠ και μελών ΟΜΕΑ
 • Δευτέρα 3-12-2018 Συναντήσεις με Διευθυντές και Προϊσταμένους  Διοικητικών Υπηρεσιών Ιδρύματος
 • Τετάρτη  5-12-2018 Συνάντηση με Πρόεδρους Ακαδημαικών Τμημάτων Ιδρύματος
 • Πέμπτη  6-12-2018  Ενημέρωση Συγκλήτου (κατάθεση εσωτερικής έκθεσης ανασκόπησης 2018)
 • Δευτέρα 10-12-2018 Επαναληπτική συνάντηση  με Διευθυντές και Προϊσταμένους Διοικητικών Υπηρεσιών Ιδρύματος
 • Τρίτη 11-12-2018 Ενημέρωση Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Αποφοίτων
 • Τετάρτη 12 -12-2018 Ενημέρωση εκπροσώπων Κοινωνικών Φορέων 
 • Πέμπτη 13-12-2018   Ενημέρωση Προπτυχιακών Φοιτητών
 • Δευτέρα 17-12-2018 Συνάντηση με Κοσμήτορες και Προέδρους Ακαδ. Τμημάτων
 • Δευτέρα 17-12-2018 Συνάντηση με Πρυτανικό Συμβούλιο