Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Επιστολή κ. Μ.Ε. Θεοδωρίδου, Προέδρου ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

 [04.03.2019]

Θέμα:  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΔΠ της ΜΟΔΙΠ

Με χαρά σας γνωστοποιούμε ότι η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας έλαβε στις 29.01.2019 την πιστοποίηση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

Η ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΚΜ αποτελεί σήμερα μια πιστοποιημένη υπηρεσία του Ιδρύματος, που παρέχει υπηρεσίες με πρότυπα και διαδικασίες που ακολουθούν και συμμορφώνονται με τα Πρότυπα της Α.ΔΙ.Π. και με τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

Η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης υπήρξε μια πολύμηνη εντατική διεργασία εκ μέρους της ΜΟΔΙΠ,  το τελικό στάδιο της οποίας ήταν η επίσκεψη ομάδας εξωτερικών ανεξάρτητων αξιολογητών, μελών  ΔΕΠ πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Στην τελική αυτή φάση οργανώθηκαν συναντήσεις με το Συμβούλιο της ΜΟΔΙΠ, με το Πρυτανικό Συμβούλιο, τους Κοσμήτορες των Σχολών,  τους προέδρους  των Τμημάτων, τους επικεφαλείς των ΟΜΕΑ, μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποφοίτους, εκπροσώπους κοινωνικών και οικονομικών φορέων της περιοχής μας με τους οποίους το Ίδρυμα έχει αναπτύξει σχέσεις και συνεργασίες.

Θα ήθελα, εκ μέρους της ΜΟΔΙΠ,  να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συμμετέχοντες για την συμβολή τους στο τελικό αποτέλεσμα.

 

Λίλα Θεοδωρίδου – Σωτηρίου

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας ΤΕΙ ΚΜ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΔΙΠ

 

Αρχείο: Επιστολή Προέδρου ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Κ.Μ.