Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Έντυπα

Χρήσιμα Έντυπα

Τα παρακάτω έντυπα δίνονται για τη διευκόλυνση του έργου της αξιολόγησης και της πιστοποίησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων: