Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Στη σημερινή εποχή των ραγδαίων δομικών αλλαγών, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας φιλοδοξεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της χώρας μας, εκπληρώνοντας, παράλληλα, μια πολύ ξεχωριστή αποστολή:

  • Να εμφυσήσει στους νέους ανθρώπους του τόπου μας, αλλά και ευρύτερα, την πεποίθηση ότι μόνον μέσα από τη συνετή χρήση της επιστήμης και της τεχνολογίας μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος στην αντιμετώπιση των σύγχρονων μεγάλων προκλήσεων, όπως π.χ., ο ενεργειακός εφοδιασμός , η κλιματική αλλαγή, η διαχείριση των φυσικών πόρων, η οικονομική κρίση, η διατροφική επάρκεια, η βιώσιμη ανάπτυξη κ.λ
  • Πίστεύουμε ότι, μέσω καινοτόμων ιδεών και μεθόδων, διαδικασιών και υλικών, μπορούμε να χαράξουμε μια νέα πορεία στην αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής παραγωγής & οικονομίας και, επενδύοντας στο δυναμικό του επιστημονικού μας προσωπικού, να παραδώσουμε στην κοινωνία άξια στελέχη, τα οποία θα είναι σε θέση να ηγηθούν του επόμενου κύματος οικονομικής ανάπτυξης.

Η επιδίωξη της αριστείας, από μόνη της, δεν είναι αρκετή!...

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τίθενται συγκεκριμένοι αντικειμενικοί στόχοι, οι οποίοι θα βασίζονται σε προτεραιότητες στρατηγικού χαρακτήρα και ακολούθως, θα υλοποιούνται με συνέπεια σε όλα τα επίπεδα των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

Σε αυτήν τη βάση, το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, συνέταξε και ενέκρινε με την υπ' αριθμ. 12/19-7-2018 απόφαση της Συγκλήτου τον Στρατηγικό του Σχεδιασμό για τα έτη 2018-2021