Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Εκθέσεις Αξιολόγησης τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ

Το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής δημιουργήθηκε με την ενοποίηση 2 τμημάτων σε ένα με δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης τόσο των τμημάτων αυτών παρουσιάζονται παρακάτω.

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης


Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης