Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Πιστοποίηση ΕΣΔΠ

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας έλαβε στις 29.01.2019 την πιστοποίηση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

Η ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΚΜ αποτελεί σήμερα μια πιστοποιημένη υπηρεσία του Ιδρύματος, που παρέχει υπηρεσίες με πρότυπα και διαδικασίες που ακολουθούν και συμμορφώνονται με τα Πρότυπα της Α.ΔΙ.Π. και με τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

Απόφαση Συμβουλίου            Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας           Certificate of Quality Assurance