Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟ.ΔΙ.Π.

Το σημαντικότερο εργαλείο της ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στην εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας είναι το Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας