Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Εκθέσεις Αξιολόγησης τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης


Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης

 

Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική