Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Αξιολογήσεις στο ΠΣ της ΜΟΔΙΠ

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΠΣ είναι πλέον ανεβασμένες:

  • οι έντυπες αξιολογήσεις που έχουν μέχρι στιγμής ψηφιοποιηθεί
  • οι ηλεκτρονικές αξιολογήσεις του χειμερινού εξαμήνου 2018-2019

Ελπίζουμε μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους να έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση όλων των έντυπων ερωτηματολογίων παλαιότερων εξαμήνων

Παρακαλούμε τους υπευθύνους των Προγραμμάτων Σπουδών να φροντίσουν για την έγκαιρη μεταφορά έντυπων ερωτηματολογίων που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί στο γραφείο της ΜΟΔΙΠ.

Ευχαριστούμε