Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Συνεργασίες με φορείς

Στο πλαίσιο των μέτρων θεραπείας των Προτάσεων – Συστάσεων της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης, η Συνέλευση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε το διετές πρόγραμμα (ακ. έτη 2016-17, 2017-2018) συνεργασίας με τους ιδιωτικούς, δημόσιους και κοινωνικούς φορείς της περιοχής, ως ακολούθως.


Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της αποστολής του επιδιώκει την ανάπτυξη και ενδυνάμωση συνεργασιών και συνεργειών με τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς, επιχειρηματικούς, αναπτυξιακούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και άλλους φορείς των περιφερειακών τοπικών κοινωνιών που εδρεύουν οι Σχολές και τα Τμήματα.


ΙΙ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Οι δείκτες ελέγχου θα εξάγονται ανά Τμήμα/Σχολή καθώς και σε επίπεδο Ιδρύματος


ΙΙΙ. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 2016-2018»

Σύμφωνα με τις προτάσεις των Τμημάτων και των Σχολών, ο διετής προγραμματισμός των σχέσεων του ΤΕΙ ΚΜ με τους ιδιωτικούς, δημόσιους και κοινωνικούς
φορείς της περιοχής διαμορφώνεται με βάση τις υφιστάμενες καθώς και τις νέες συνεργασίες.

Περισσότερα για τον διετή προγραμματισμό σχέσεων του ΤΕΙ ΚΜ με φορείς......