Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Ενημερωτικό Δελτίο προς τους διδάσκοντες

Το ΠΣ της ΜΟΔΙΠ έχει ενημερωθεί με τις αναθέσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2017-2018.

Παρακαλούμε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων που σας αφορούν και σε περίπτωση λάθους να μας ενημερώσετε με e-mail στο modip@teicm.gr προκειμένου να το διορθώσουμε.

Αν υπάρχει λάθος ανάθεση επισημάνετε το μάθημα, τις ώρες και αν είστε υπεύθυνος για το μάθημα.

Σε περίπτωση εξέλιξης παρακαλούμε να επισημάνετε την/τις ημερομηνία/ες αλλαγής βαθμίδας/ων.

Τέλος, ενημερώσετε άμεσα τα απογραφικά σας δελτία (μαθημάτων και διδάσκοντα) καθώς το ΠΣ θα κλείσει στις 30 Νοεμβρίου.

Ευχαριστούμε