Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Εκθέσεις Αξιολόγησης τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ενδύματος

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης


Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης