Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Δελτίο τύπου: Αξιολόγηση Ποιότητας Λοιπών Υπηρεσιών

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτιώσεως και αναβάθμισης των υπηρεσιών του Ιδρύματος, το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας προχωρά σε δράσεις αξιολόγησης του.

Προς την κατεύθυνση αυτή διεξήχθη έρευνα των εκπαιδευτικών, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών του ΤΕΙ κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2013 από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος (http://modip.teiser.gr). Το ερωτηματολόγιο ήταν διαθέσιμο για ηλεκτρονική συμπλήρωση από τον ιστότοπο του ΤΕΙ (http://www.teiser.gr) και η πρόσβαση ήταν ελεύθερη για όλους τους ενεργούς σπουδαστές του Ιδρύματος. Συνολικά συμμετείχαν στην αξιολόγηση 500 σπουδαστές από όλα τα Τμήματα.

Στο τέλος της έρευνας έγινε κλήρωση με τη συμμετοχή όλων των φοιτητών, κατά την οποία ο φοιτητής του Τμήματος Μηχανολογίας Συμίνης Νικόλαος έλαβε ως δώρο ένα laptop. Η παράδοση του δώρου έγινε την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013, στην αίθουσα Συμβουλίου του ΤΕΙ από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Δημήτριο Πασχαλούδη, παρουσία του Αναπληρωτή Προέδρου Αναστασίου Μωϋσιάδη και της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Το laptop ήταν μια ευγενική προσφορά της επιχείρησης COPY CENTER – Γκιουζέλης Αθανάσιος.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα από την επιστημονική υπεύθυνο της έρευνας, Επικ. Καθηγήτρια Βασιλική Βράνα.