Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Επικοινωνία

γραφείο ΜΟ.ΔΙ.Π., κτίριο πολλαπλών χρήσεων, 1ος όροφος
Ώρες γραφείου καθημερινές, 09:00 - 14:00
Διεύθυνση τέρμα Μαγνησίας, ΤΚ 62124, Σέρρες
Τηλέφωνο 23210 49249
Διεύθυνση e-mail modip@teiser.gr