Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης Πιστοποίησης ΕΣΔΠ και ΠΠΣ

Υπενθυμίζουμε την πρόσκληση της ΑΔΙΠ για υποβολή προτάσεων πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είνα 19 Απριλίου 2019.

Χρήσιμα έντυπα:

Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης

Οδηγός Πιστοποίησης

Πρόγραμμα συναντήσεων με την Επιτροπή Πιστοποίησης

Ενημερωτική Συνάντηση

Ενημερωτική Συνάντηση

 
Την Πέμπτη 29/11/2018 και ώρα 10.30, στο γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π., θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΔΙΠ και των ΟΜΕΑ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος.
Αντικείμενο της συνάντησης: Η προετοιμασία και ο συντονισμός για την επικείμενη επίσκεψη της ορισμένης από την ΑΔΙΠ Επιτροπής Πιστοποίησης.

 

 

Από το γραφείο της ΜΟΔΙΠ

Ενημερωτικό Δελτίο προς τους διδάσκοντες

Το ΠΣ της ΜΟΔΙΠ έχει ενημερωθεί με τις αναθέσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2017-2018.

Πρόσκληση για απασχόληση

 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. προσκαλεί φοιτητές που ενδιαφέρονται να εργαστούν στο γραφείο της παρέχοντας υποστηρικτικό έργο να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία του ΕΛΚΕ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παρεχόμενο έργο και αίτηση πρόσληψης μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους που ακολουθούν:

 

Πρόσκληση

Αίτηση

 

Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Έγκριση Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Με το ΦΕΚ 1763/τ. Β'/17-5-2018 θεσμοθετήθηκε πλέον το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας καθώς και η λειτουργία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας έτσι όπως αυτά εγκρίθηκαν με  την υπ' αριθμ. 156/17/26.4.2018 απόφαση της Συγκλήτου.

 

 

Έκθεση Αυτοαξιολόγησης ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 2014

Αναρτήθηκε η Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2014. Μπορείτε να την κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Συμμετοχή της ΜΟΔΙΠ στη Διημερίδα Κουλτούρα Ποιότητας στα Ελληνικά ΑΕΙ

Το γραφείο της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε στη διημερίδα Διασφάλισης της Ποιότητας: "Κουλτούρα Ποιότητας στα Ελληνικά ΑΕΙ" που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 7-8 Νοεμβρίου 2013. Κατά τη διάρκεια σου συνεδρίου, έγινε η παρουσίαση της εργασίας "Αναπτύσσοντας προσαρμοστικά Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας : η περίπτωση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας".

Δελτίο τύπου: Αξιολόγηση Ποιότητας Λοιπών Υπηρεσιών

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτιώσεως και αναβάθμισης των υπηρεσιών του Ιδρύματος, το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας προχωρά σε δράσεις αξιολόγησης του.

Syndicate content