Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Ανακοινώσεις

Αξιολογήσεις στο ΠΣ της ΜΟΔΙΠ

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΠΣ είναι πλέον ανεβασμένες:

  • οι έντυπες αξιολογήσεις που έχουν μέχρι στιγμής ψηφιοποιηθεί
  • οι ηλεκτρονικές αξιολογήσεις του χειμερινού εξαμήνου 2018-2019

Ελπίζουμε μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους να έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση όλων των έντυπων ερωτηματολογίων παλαιότερων εξαμήνων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη δύο φοιτητών/τριων (Κωδ. Έργου 52019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΛΚΕ ΤΕΙΚΜ) ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 82/6/28-2-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΡΟ469143-Ο6Ν) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, από το έργο "Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 2019 ", κωδ. 52019, με κωδικό ανάληψης 1182522, θα προσλάβει δυο (2) φοιτητές του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών πιστοποίησης του ΕΣΔΠ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Επιστολή κ. Μ.Ε. Θεοδωρίδου, Προέδρου ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

 [04.03.2019]

Θέμα:  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΔΠ της ΜΟΔΙΠ

Με χαρά σας γνωστοποιούμε ότι η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας έλαβε στις 29.01.2019 την πιστοποίηση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

Δελτίο Τύπου - Πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Δελτίο τύπου

Σχετικά με τις Διαδικασίες Πιστοποίησης ΕΣΔΠ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας από την ΑΔΙΠ

Σχετικά με τις Διαδικασίες Πιστοποίησης ΕΣΔΠ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας από την ΑΔΙΠ

Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης Πιστοποίησης ΕΣΔΠ και ΠΠΣ

Υπενθυμίζουμε την πρόσκληση της ΑΔΙΠ για υποβολή προτάσεων πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είνα 19 Απριλίου 2019.

Χρήσιμα έντυπα:

Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης

Οδηγός Πιστοποίησης

Διαδικασίες Πιστοποίησης - Προπαρασκευαστικές Συναντήσεις

Συναντήσεις εργασίας

Κατά την διαδικασία προετοιμασίας της επίσκεψης της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης/πιστοποίησης της ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΚΜ πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτων προπαρασκευαστικές συναντήσεις της ΜΟΔΙΠ με στόχο  την ενημέρωση

Πρόγραμμα συναντήσεων με την Επιτροπή Πιστοποίησης

Ενημερωτική Συνάντηση

Ενημερωτική Συνάντηση

 
Την Πέμπτη 29/11/2018 και ώρα 10.30, στο γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π., θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΔΙΠ και των ΟΜΕΑ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος.
Αντικείμενο της συνάντησης: Η προετοιμασία και ο συντονισμός για την επικείμενη επίσκεψη της ορισμένης από την ΑΔΙΠ Επιτροπής Πιστοποίησης.

 

 

Από το γραφείο της ΜΟΔΙΠ

Ενημερωτικό Δελτίο προς τους διδάσκοντες

Το ΠΣ της ΜΟΔΙΠ έχει ενημερωθεί με τις αναθέσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2017-2018.

Syndicate content