Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Συμμετοχή της ΜΟΔΙΠ στο συνέδριο "Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Η πορεία και ο προοπτικές"

Το γραφείο της ΜΟΔΙΠ συμμετείχε στο συνέδριο "Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Η πορεία και ο προοπτικές", το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου, 2011. Το περιεχόμενο των εργασιών του συνεδρίου αφορούσε ζητήματα που αφορούν τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, προβλήματα και προοπτικές.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, έγινε παρουσίαση της εργασίας "Η Ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση: H περίπτωση του ΤΕΙ Σερρών".