Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Λογισμικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για το Γραφείο της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Σερρών

Από το γραφείο της ΜΟΔΙΠ προκηρύσσεται πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 3 Μαΐου 2011.