Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Συμμετοχή μελών της ΜΟΔΙΠ στην ενημερωτική συνάντηση ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ

Μέλη του γραφείου της ΜΟΔΙΠ συμμετείχαν στην ενημερωτική συνάντηση ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Κεντρικής Μακεδονίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης την Πέμπτη 27 και Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα αναφορικά με τη σημασία των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση για τη χρήση πληροφοριακού συστήματος για την οικονομική διαχείριση των ανωτέρω συστημάτων.