Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Ανακοινώσεις

Ενημερωτική συνάντηση με μέλη της πράξης ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Σερρών

Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση με τα μέλη της πράξης ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Σερρών, στις 7 Νοεμβρίου 2011, στο χώρο του ΤΕΙ Σερρών. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παρουσίαση του Πληροφοριακού Συστήματος που έχει αναπτύξει το γραφείο της ΜΟΔΙΠ και η γνωριμία με τους εταίρους το έργου.

Συμμετοχή της ΜΟΔΙΠ στο συνέδριο "Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Η πορεία και ο προοπτικές"

Το γραφείο της ΜΟΔΙΠ συμμετείχε στο συνέδριο "Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Η πορεία και ο προοπτικές", το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου, 2011. Το περιεχόμενο των εργασιών του συνεδρίου αφορούσε ζητήματα που αφορούν τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, προβλήματα και προοπτικές.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, έγινε παρουσίαση της εργασίας "Η Ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση: H περίπτωση του ΤΕΙ Σερρών".

Συμμετοχή μελών της ΜΟΔΙΠ στην Τεχνική Συνάντηση ΜΟΔΙΠ-ΑΔΙΠ

Μέλη του γραφείου της ΜΟΔΙΠ συμμετείχαν στην Τεχνική Συνάντηση ΜΟΔΙΠ-ΑΔΙΠ που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011, στα γραφεία της ΑΔΙΠ στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της τεχνικής συνάντησης συζητήθηκαν λεπτομέρειες αναφορικά με την υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος και έγινε ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε Πανεπιστήμια και ΑΔΙΠ.

Επιπλέον, η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Σερρών έκανε μία παρουσίαση της αρχικής έκδοσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματός της.

Κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Αναρτήθηκε στο site της Δι@ύγειας η κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γραφείου της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Σερρών. Η σχετική απόφαση βρίσκεται εδώ.

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Λογισμικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για το Γραφείο της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Σερρών

Από το γραφείο της ΜΟΔΙΠ προκηρύσσεται πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 3 Μαΐου 2011.

Συμμετοχή μελών της ΜΟΔΙΠ στην ενημερωτική συνάντηση ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ

Μέλη του γραφείου της ΜΟΔΙΠ συμμετείχαν στην ενημερωτική συνάντηση ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Κεντρικής Μακεδονίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης την Πέμπτη 27 και Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα αναφορικά με τη σημασία των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση για τη χρήση πληροφοριακού συστήματος για την οικονομική διαχείριση των ανωτέρω συστημάτων.