Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Συμμετοχή μελών της ΜΟΔΙΠ στην Τεχνική Συνάντηση ΜΟΔΙΠ-ΑΔΙΠ

Μέλη του γραφείου της ΜΟΔΙΠ συμμετείχαν στην Τεχνική Συνάντηση ΜΟΔΙΠ-ΑΔΙΠ που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011, στα γραφεία της ΑΔΙΠ στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της τεχνικής συνάντησης συζητήθηκαν λεπτομέρειες αναφορικά με την υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος και έγινε ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε Πανεπιστήμια και ΑΔΙΠ.

Επιπλέον, η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Σερρών έκανε μία παρουσίαση της αρχικής έκδοσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματός της.