Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Αναρτήθηκε στο site της Δι@ύγειας η κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γραφείου της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Σερρών. Η σχετική απόφαση βρίσκεται εδώ.