Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Ενημερωτική Συνάντηση

Ενημερωτική Συνάντηση

 
Την Πέμπτη 29/11/2018 και ώρα 10.30, στο γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π., θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΔΙΠ και των ΟΜΕΑ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος.
Αντικείμενο της συνάντησης: Η προετοιμασία και ο συντονισμός για την επικείμενη επίσκεψη της ορισμένης από την ΑΔΙΠ Επιτροπής Πιστοποίησης.

 

 

Από το γραφείο της ΜΟΔΙΠ