Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διδακτικού έργου
  • Ερευνητικού έργου
  • Προγραμμάτων σπουδών

Πραγματοποίηση Ημερίδας ΜΟΔΙΠ

Την Πέμπτη, 31/5/2012 και ώρα 11:30 - 14:00 η ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Σερρών πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα "Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Απολογισμός από τη Χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Σερρών".

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Τελετών του ΤΕΙ Σερρών με τη συμμετοχή πάνω από 250 καθηγητών, φοιτητών και μελών ΜΟ.ΔΙ.Π. άλλων ιδρυμάτων. Πέραν της παρουσίασης του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών, συζητήθηκαν ενδιαφέροντα θέματα και προτάσεις πάνω σε απορίες φοιτητών, καθώς και τεχνικά θέματα και εμπειρίες μεταξύ των ομάδων ΜΟ.ΔΙ.Π.

 

Παρακάτω θα βρείτε τις παρουσιάσεις των κεντρικών ομιλητών της Ημερίδας:

Συντονισμός Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟ.ΔΙ.Π. - Α.ΔΙ.Π.
Δρ. Νικόλαος Γεωργιάδης, Εκπρόσωπος Α.ΔΙ.Π.

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών: Υποστήριξη Σύνταξης Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης σύμφωνα με τα Υποδείγματα της Α.ΔΙ.Π.
Δρ. Στυλιανός Δημητρίου, Μέλος γραφείου ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών: Υποστήριξη Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου και Λοιπών Υπηρεσιών
Βασίλειος Καλαϊτζής, Μέλος γραφείου ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών

Αξιολόγηση Ποιότητας Λοιπών Υπηρεσιών: Μελέτη Περίπτωσης της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Σερρών
Δρ. Βασιλική Βράνα, Επιστημονική Συνεργάτης ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών

 

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα ενημερωτικά έντυπα της Ημερίδας από εδώ:

Ενημερωτικό έντυπο ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών
Τρίπτυχο έντυπο μεγέθους Α4 - Σχεδιασμός: Γραφείο ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών

Ενημερωτικό έντυπο Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών
Τρίπτυχο έντυπο μεγέθους Α4 - Σχεδιασμός: Γραφείο ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών

Ενημερωτικό έντυπο παραγόμενου έργου γραφείου ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών
Έντυπο μεγέθους Α4 - Σχεδιασμός: Γραφείο ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών

Αφίσα Ημερίδας ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών
Αφίσα μεγέθους 50x70cm - Σχεδιασμός: Γραφείο ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών

 

Φωτογραφικό υλικό Ημερίδας:

Κεντρικοί ομιλητές Ημερίδας Ομάδες ΜΟΔΙΠ